Valná hromada

28.05.2021 22:07

Valná hromada TJ Sokol Osek n/B se uskuteční v pátek od 17:00 ve velkém sále Sokolovny s následujícm programem:

  1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, schválení programu
  2. Kontrola usnesení loňské valné hromady
  3. Zpráva o činnosti TJ Sokol OSEK n/B a jednotlivých oddílů za rok 2020
  4. Zpráva o hospodaření TJ Sokol Osek n/B za rok 2020
  5. Zpráva revizní komise
  6. Plán činnosti na rok 2021
  7. Návrhy a podněty členů TJ
  8. Ukončení, slavnostní otevření Sokolovny po rekonstrukci – stříhhání pásky