Zdobení sokolovny na Šibřinky

11.01.2017 19:44

Práce na výzdobě sokolovny pro 48. Šibřinky budou zahájeny v úterý 7.2.2017.

Sraz v 17:00 v sokolovně. Vyzýváme všechny členy TJ, aby přišli přiložit ruku k dílu.