Zkušební provoz zrekonstruované Sokolovny zahájen

23.04.2021 21:02

Zhruba rok po zahájení rekonstrukce byl objekt Sokolovny uveden do zkušebního provozu. Podmínkou udělení kolaudačního souhlasu je do 6 měsíců provedení měření hluku z nových vzduchotechnických jendotek v okolní zástavbě s vyhovujícím výsledkem.

Provedená rekonstrukce nám přinesla nové moderní zázemí pro naši činnost. S ohledem na probíhající pandemii Covid-19 byl prodloužen termín realizace stavebních a ani nyní není zatím jasné, kdy bude možné ve větším počtu osob objekt navštěvovat.

Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou jako stavebník obdržela dotace na realizaci akce, jejíž celková hodnota (která kromě vlastní stavby zahrnuje autorský dozor, technický dozor, koordinátor BOZP apod.) činila cca 33 300 000 Kč včetně DPH od těchto poskytovatelů:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 21 469 511 Kč,
  • Obec Osek nad Bečvou 9 278 156 Kč,
  • Olomoucký kraj 2 500 000 Kč.

Uvidíme, kdy bude možné krásné prostory Sokolovny začít naplno využívat.