TJ Sokol nad Bečvou je sportovní organizace podporující veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, rozvoj společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.

V roce 2009 naše jednota oslavila 90 let od svého založení. V součastné době sdružujeme 239 členů v pěti oddílech.

Služebně nejstarším oddílem je národní házená, která v loňském roce oslavila 70 let od svého vzniku a s družstvy mladších a starších žáků, dorostenců a mužů A a B je také nejpočetnější. Družstvo mužů „A“ se v uplynulém soutěžním ročníku účastnilo východní skupiny II. ligy národní házené, zbývající družstva Severomoravského oblastního přeboru. Oddíl se také v letošním roce ucházel o pořádání PČR dorostů, které mu bylo přiděleno.

V roce 2003 se součástí sokola stal triatlonový spolek, jehož členové se účastní nejen závodů triatlonových, ale v rámci tréninku také závodů běžeckých, cyklistických či in-lineových. Od roku 2008 spolek organizuje Osecký triatlon, který je letos jako jediný v olomouckém kraji součástí ČP v tomto náročném a divácky atraktivním sportu. Mezi další organizační aktivity patří pořádání Silvestrovského běhu a Oseckého půlmaratónu.

Dalšími oddíly jsou malá kopaná mužů a malá kopaná žen. Muži hrají 5. přerovskou ligu,  ženy 2. hanáckou ligu a navíc se účastní celorepublikových turnajů. V letošním roce fotbalistky uspořádali také jeden domácí turnaj, kterého se zúčastnily i hráčky ze slovenského Martina.

Pátým oddílem je ASPV, ten zajišťuje pravidelná  cvičení aerobiku, kondičního cvičení, cvičení rodičů s dětmi a zdravotního cvičení pro dospělé a seniory. Mimo to také pořádá akce pro děti a mládež, jako například podzimní drakiádu, slet čarodějnic, dětský den, mikulášskou nadílku, přehlídku pohybových skladeb nebo turnaj v odbíjené a přehazované.

Napříč oddíly si jejich členové vypomáhají a schází se při pořádání společenských podniků určených široké veřejnosti jakými jsou například tradiční sokolské šibřinky s dětským karnevalem, velikonoční posezení u cimbálu, srpnová noc, podzimní pochod Teplice n.B. – Osek n.B. nebo ochutnávka mladých vín s cimbálovou muzikou.

Při naší činnosti také spolupracujeme s místními spolky, ZŠ a obcí Osek, v loňském roce například na rozsvěcení vánočního stromu nebo letos při pořádání sportovních her mikroregionu Lipensko. Obec také finančně přispívá na činnost oddílů a to zejména v mládežnických kategoriích. Aktivní je také spolupráce s okolními jednotami, městem Lipníkem nad Bečvou a Olomouckým krajem.

Naší snahou je také zkvalitňovat sportovní zázemí jak pro naše členy tak i pro zdejší občany. Proto jsme se v roce 2008 rozhodli využít možnosti zažádat o dotaci na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy, kterou nabízí MŠMT. V našem případě šlo o investiční záměr rekonstruovat hřiště na házenou s, v dnešní době, již nevyhovujícím asfaltovým povrchem. Po obsáhlém papírovém martyriu byla naše snaha korunována v červnu 2009 oznámením o přidělení dotace. V letních měsících tak mohla rekonstrukce sportoviště proběhnout a v září jsme mohli slavnostně předat zrekonstruovaný areál s umělým povrchem „Conipur“ k užívání členům národní házené, malé kopané a každému kdo si chce zahrát tenis, volejbal či nohejbal.

Ani v roce 2009 jsme nezaháleli a předložili ministerstvu žádost, tentokráte s investičním záměrem pořídit 9-ti místný automobil, který by značně snížil náklady na cestovné při přepravě družstev a jednotlivců po soutěžích a závodech konaných v rámci celé ČR. I tentokráte byl náš záměr vyhodnocen kladně a již včera jsme automobil mohli využít při přepravě účastníků již zmiňovaného PČR dorostenců v národní házené. Z vlastních zdrojů jsme pak letos na jaře ve sportovním areálu realizovali dětské hřiště.

Od roku 2008 máme od obce v pronajmu malý sál sokolovny, který nám slouží jako klubovna. Členové si zde mohou zahrát stolní tenis či společně sledovat sportovní přenosy a VV Tj zde provádí svou schůzovní činnost.  Své snažení prezentujeme prostřednictvím internetu na našich webových stránkách www.sokolosek.cz a prostřednictvím regionálního tisku.

Na místě kdysi původní „světničky“, formou nástavby nad stávajícím venkovním pódiem, jsme v roce 2012 vybudovali novou klubovnu se sociálním zařízením a hlasatelnou. Tím došlo k naplnění propozic vrcholných soutěží Svazu národní házené o funkčnosti rozhlasového zařízení v areálu sportoviště. Tento projekt byl v plném rozsahu hrazen z dotačního titulu MŠMT, který Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou získala.

Od roku 2014 je součástí TJ také oddíl stolního tenisu.

Do budoucna chceme nastartovaný trend naší sportovně kulturní činnosti udržet, a i nadále se také snažit obnovovat a rozšiřovat naše materiálně technické zázemí, ke spokojenosti všech sportuchtivých